Impresum

Antaris Solar GmbH & Co. KG
Am Heerbach 5
63857 Waldaschaff Germany

Telefon +49 (0) 6095 950 358
Email: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.

Obvodní soud (Amtsgericht) Aschaffenburg HRA 4714
zastupovaná společností Antaris Verwaltungs GmbH obvodní soud (Amtsgericht) Aschaffenburg HRB 10395,
zastoupená jednatelem
Dr. Michael Göde
USt-IdNr.: DE256103177

Právní informace o obsahu a ručení

Poskytovatel nepřebírá žádné záruky za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na poskytování záručního plnění vůči poskytovateli, které se vztahují na materiální škody nebo na škody nehmotného charakteru, vzniklé využitím nebo nevyužitím nabízených informací nebo využitím chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud ze strany poskytovatele nedošlo k prokazatelně úmyslnému zavinění nebo zavinění z hrubé nedbalosti.

Externí odkazy

Jako dodavatel obsahu (Content-Provider) je poskytovatel v rámci § 8 odst. 1 zákona o telemarketingu (TDG) nebo § 5 telekomunikačního zákona (MDStV) odpovědný za vlastní obsah. Z vlastního obsahu domovské stránky www.antaris-solar.com vedou odkazy (tak zvané linky) na obsah, poskytovaný jinými dodavateli. Prostřednictvím těchto odkazů poskytuje dodavatel přístup k obsahu s informacemi cizích poskytovatelů. Při prvotním kontaktu si dodavatel informace cizích poskytovatelů prohlédl a zjistil, že v době vložení odkazu neobsahovaly ilegální obsah. Nicméně se jedná o dynamické odkazy. Poskytovatel proto nemá žádný vliv na budoucí uspořádání a na obsah stránek, na které vede odkaz. Z tohoto důvodu se poskytovatel výslovně distancuje od veškerého obsahu na všech stránkách, které byly změněny po vložení linku. Za ilegální, vadný nebo neúplný obsah, a především za škody, které vzniknou využitím nebo nevyužitím takových informací, ručí pouze poskytovatel stránek, na které odkaz vede.

Autorská práva a právo na označení

Poskytovatel ve svých publikacích usiluje o dodržování autorských práv k použité grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům. Pokud tomu tak není, kontaktujte poskytovatele na adrese Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. . Všechny ochranné známky a symboly uvedené v rámci internetové prezentace, a případně chráněné třetími osobami, podléhají neomezeně ustanovením příslušného práva a vlastnického práva příslušného vlastníka. Copyright objektů vytvořených společností Antaris GmbH & Co. KG náleží společnosti Antaris GmbH & Co. KG. Kopírování nebo používání těchto objektů není bez výslovného souhlasu poskytovatele dovoleno.

Ochrana dat

Na této internetové stránce jsou za účelem marketingu a optimalizace anonymní formou shromažďována a ukládána data. Z těchto dat jsou pod pseudonymem vytvářeny uživatelské profily. K tomu mohou být využívány cookies, které ovšem shromažďují a ukládají data výhradně pod pseudonymem. Data nejsou určena k osobní identifikaci návštěvníka těchto internetových stránek a nejsou spojována s daty o uživateli pseudonymu.